Vasketips

OMO har i alle år gitt råd og veiledning om tøyvask og hvordan man best tar vare på klærne. Det er noe vi skal fortsette med.